Projekt przebudowy domu z 1920 roku.

Nowa konstrukcja dachu, elewacja (w rejestrze zabytków) poddana renowacji.

Kęty ul. Mickiewicza


1920

 


Elementy dekoracyjne w złym stanie technicznym usunięte i następnie  odtworzone  wg. wykonanych wcześniej szczegółowych rysunków  inwentaryzacyjnych.

Rozbiórka przybudówki.

rekonstrukcja witrażu - drzwi wejściowe


Przed                         Po


Projekt drewnianego tarasu wzdłuż elewacji południowo- zachodniej ( w miejscu wyburzonej przybudówki i betonowych schodów).